ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย

ตกแต่งไฟกระพริบสวยๆ ด้วยแผ่นพลาสติก แบบตาข่าย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นพลาสติกเป็นรูปดาว
  2. อ้าห่วงคล้องพลาสติก นำมาติดตรงกลางแผ่นพลาสติกรูปดาวที่ตัดเสร็จจากข้อ 1
  3. นำไปติดกับไฟกระพริบ ดัดห่วงที่คล้องกับแผ่นพลาสติกรูปดาว กับหลอดไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 0
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 7
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 1
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 4
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 6
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 3
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 2
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 11
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 9
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 5
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 10
ไฟกระพริบ ตกแต่งดาวเล็กๆน่ารัก จากแผ่นพลาสติก ตาข่าย 8