วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก

วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก

สอนพับกระดาษรูปหัวใจ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษมาตัดความยาวประมาณ 20 ซม. ความกว้าง 1.5 ซม.
  2. พับกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจาก พับทบมาเรื่อยๆ จนสุดกระดาษ
  3. เก็บปลายกระดาษ สอดให้เรียบร้อย
  4. ตัดมุมสองข้างของรูปหัวใจ จากนั้นกดตรงกลางลงให้พองๆ
  5. ตกแต่งรูปหัวใจให้สวยงาม

พับกระดาษเป็นรูปหัวใจเล็กๆน่ารักๆ ใส่ขวดโหลกันนะคะ

คลิปสอนพัยกระดาษรูปหัวใจ

วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 0
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 7
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 1
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 4
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 6
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 3
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 2
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 9
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 5
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 10
วิธีพับรูปหัวใจกระดาษ ส่งความรัก 8