โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง

โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง

โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลังขนาด 19 x 19 ซม. (สามารถเพิ่มขนาดได้) 4 อัน
  2. จากนั้นวาดสี่เหลี่ยมด้านใน ห่างจากขอบ 1 ซม.
  3. วาดสี่เหลี่ยมหลายๆรูป ด้านใน ห่างจากขอบ 1 ซม. ไปเรื่อยๆ จนดหมด
  4. ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษออกเป็นกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนๆกัน
  5. จากนั้นนำมาเรียงสลับกัน เป็นรูปสวยๆ (สังเกตการเรียงแบบต่างๆ จากรูปด้านล่างได้นะ)
  6. เมื่อตกแต่งครบทุกด้าน นำมาเรียงต่อกัน ล้อมรอบหลอดไฟ ด้านบนและล่าง ประดับตกแต่งให้สวยงาม ตามแบบที่ชอบ
  7. นำไปประดับบ้านสวยๆ

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 0
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 7
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 1
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 4
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 15
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 13
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 6
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 17
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 3
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 12
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 2
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 19
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 11
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 9
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 5
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 14
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 16
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 10
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 18
โคมไฟสวยๆ ทำจากกระดาษลัง 8