เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

ทำที่ใส่ของ จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้า ขนาด 9 x 9 นิ้ว วางทับกัน คั่นกลางระหว่าง ผ้ารอง
  2. เย็บมุมทั้ง 4 เหลือตรงกลางไว้ สำหรับ พลิกผ้า ด้านนอกออก
  3. พับมุม ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นนำกระดุม เย็บ ด้านนอก 2 เม็ด เม็ดละด้าน
  4. ทำทั้ง 4 มุม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

คลิปสอนทำที่ใส่ของ

เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 0
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 7
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 1
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 4
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 13
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 6
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 3
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 12
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 2
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 11
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 9
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 5
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 10
เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม 8