เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน

เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน

แท่นวางเทียนไข ทำจากเปลือกหอย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างทำความสะอาดเปลือกหอย ตากให้แห้ง
  2. นำแผ่นไม้วางบนโต๊ะ ติดกาว นำเปลือกหอยวาง (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  3. ติดเป็นชั้นๆ นำเทียนไข วางเป็นแบบตรงกลาง
  4. เอาเทียนไขออก รอกาวแห้ง
  5. ทากาวอเนกประสงค์ รอบๆเปลือกหอย ติดกากเพชร
  6. รอกาวแห้ง
  7. ใส่เทียนไขลงไป

นำไปจุดประดับบ้านสวยๆค่ะ

เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 0
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 7
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 1
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 4
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 6
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 3
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 2
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 11
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 9
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 5
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 10
เปลือกหอย นำมาทำเป็นเชิงเทียน 8