ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว

ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว

ที่ใส่เครื่องประดับ ทำจากกะลามะพร้าว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกะลามะพร้าว ล้างทำความสะอาด ขัดด้วยกระดาษทราย
  2. ตกแต่งขอบกะลา ด้วยสีน้ำสวยๆ
  3. ติดกาว ติดกระดุม ขอบกะลามะพร้าว
  4. นำไปใส่เครื่องประดับ ขนม…

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 0
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 1
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 2
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 3
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 4
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 5
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 6
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 7
ทำที่ใส่ของ ที่ใส่ขนม จากกะลามะพร้าว 8