ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน

ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน

ประดิษฐ์แหวนจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำดินน้ำมันปั้นให้เป็นรูปโบว์น่ารักๆ
  2. นำแหวนขนาดเท่านิ้วมือมาติดเข้ากับโบว์ ใช้ดินน้ำมันหุ้มทับให้ทั่ว
  3. ทากาวเคลือบให้มันวาว
  4. นำไปสวมใส่น่ารักๆ

คลิปสอนทำแหวน

หรือปั้นโบว์เล็กๆ หรือรูปสัตว์ รูปอื่นๆได้ตามต้องการ นำไปตกแต่งของใช้ เครื่องประดับสวยๆ

ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 0
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 7
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 1
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 4
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 6
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 3
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 12
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 2
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 11
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 9
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 5
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 10
ทำแหวนน่ารักๆ จากดินน้ำมัน 8