ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์

ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์

ทำที่ใส่แท็บเล็ต จากกางเกงยีนส์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดแท็บเล็ต
  2. นำไปวัดกับขากางเกงยีนส์ ตัดให้เกินประมาณ 2 นิ้ว
  3. เย็บปลายกางเกงยีนส์
  4. ลอกแถบป้ายกางเกงด้านหลัง ติดหนามเลยลงไป (ทำที่ปิด)

นำไปใส่แท็บเล็ตสวยๆ

ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 0
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 7
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 1
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 4
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 6
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 3
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 2
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 9
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 5
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 10
ทำที่ใส่แท็บเล็ต เย็บจากกางเกงยีนส์ 8