ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล

ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล

รองเท้าแตะสวยๆ ตกแต่งประดับเม็ดคริสตัล

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะเม็ดคริสตัลสวยๆ ประดับรองเท้า
  2. ติดกาวประดับสายรองเท้าให้แน่น

นำไปใส่สวยๆ

ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล 0
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล 1
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล 2
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล 3
ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดคริสตัล 4