ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน

ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน
ปากกาสวยๆ ทำจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดินน้ำมัน ตัดเป็นก้อนเล็กๆ นำมาทำเป็นเส้นๆ 2–3 เส้น
  2. จากนั้นนำไป พันรอบๆ ไส้ปากกา
  3. รอดินน้ำมันแห้ง
นำไปเขียนเล่นสนุกๆ  
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 0
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 1
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 2
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 3
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 4
ตกแต่งปากกาสวยๆ ด้วยดินน้ำมัน 5