กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ

กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ

สอนเย็บกระเป๋าลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าลายวงกลม
  2. ตกแต่งด้านหน้าวงกลม ลายหัวใจน่ารักๆ เย็บปากสวยๆ
  3. นำผ้า 2 ชิ้น มาเย็บติดกัน เย็บตรงกลางแผ่นหนัง ด้วยซิป
  4. เย็บขอบ ติดสายหนังสำหรับหิ้ว (สังเกตไอเดีย จากรูปด้านล่าง)

นำไปใช้สวยๆ

กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 0
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 7
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 1
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 4
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 6
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 3
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 2
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 11
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 9
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 5
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 10
กระเป๋าใส่ของ ลายน่ารักๆ เย็บเองสวยๆ 8