โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ

โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ

ตกแต่งกล่องของขวัญ จากถุงกระดาษเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นกลีบดอก ตัดตามรอย
  2. ตัดกระดาษเป็นแฉกๆ (ทำเกสร)
  3. ตกแต่งกลีบดอก พับให้ยับ หรือระบายสีสวยๆ
  4. นำกลีบดอก ติดกับเกสร ติดกาวให้สวยงาม
  5. ผูกเชือก ล้อมรอบกล่องของขวัญ ประดับกล่องของขวัญ ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปมอบให้คนสำคัญ ในวันสำคัญ

โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 0
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 7
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 1
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 4
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 6
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 3
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 2
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 11
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 9
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 5
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 10
โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำจากถุงกระดาษ 8