กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ

กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ

ห่อของขวัญ กล่องสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อกระดาษ ห่อกล่องของขวัญให้เรียบร้อย
  2. เลือกกระดาษ เลือกของประดับ ตกแต่งกล่องของขวัญ
  3. ผูกโบว์ ทำลายสวยๆ ตามต้องการ

มีตัวอย่าง วิธีทำของประดับกล่องของขวัญ อยู่ด้านล่าง เลื่อนๆ ลงมาดูนะคะ

กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 0
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 7
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 1
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 4
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 15
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 13
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 6
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 17
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 3
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 12
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 2
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 11
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 9
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 5
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 14
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 16
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 10
กล่องของขวัญ ห่อสวย 5 แบบ 8