สอนพับกล่องใส่ของ

สอนพับกล่องใส่ของ
อุปกรณ์ กระดาษห่อของขวัญ วิธีทำ
  1. พับกระดาษเข้ามุมทั้ง 4 ตามแบบในคลิปวีดีโอ
  2. พับตรงปลายลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสวยๆ คล้ายกรวยไอศกรีม
  3. ดึงมุมออกด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทำให้ครบทั้ง 4 มุม คลี่ออกแล้วพับทบอีกครั้ง
  4. คลี่ออก กดมุมด้านล่างลง จะได้กล่องสี่เหลี่ยมสวยๆ สำหรับใส่ของกระจุก กระจิก น่ารักๆ 1 กล่อง
คลืปสอนทำกล่อง
สอนพับกล่องใส่ของ 0
สอนพับกล่องใส่ของ 1
สอนพับกล่องใส่ของ 2
สอนพับกล่องใส่ของ 3