สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ

สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ

สมุดบันทึกเล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกล่องขนม หรือกล่องใส่อาหาร ขนาดตามต้องการ
  2. นำกระดาษใส่ด้านใน (พับครึ่ง) เจาะรูตรงกลาง ร้อยด้วยเชือก
  3. ตัดเศษกระดาษที่เกินออกมา
  4. ตกแต่งปกสมุดให้สวยงาม ตามชอบ
  5. มุมสมุดด้านขวา ติดกระดุม พลิกด้านหลัง ติดเชือก (สำหรับนำมาพันกับกระดุม เมื่อต้องการปิดปกสมุด)

นำไปเขียน

สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 0
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 7
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 1
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 4
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 6
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 3
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 2
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 11
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 9
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 5
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 10
สมุดโน๊ต เล่มเล็ก ปกกล่องเก่าๆ 8