กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ

กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ

กระเป๋าใส่ดินสอ ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระเป๋าใส่ดินสอ เขียนชื่อที่ต้องการปักลงไป
  2. ปักชื่อด้วย เข็มกับด้ายสีสวย
  3. ทำหลายๆอัน

นำไปแจกเพื่อนๆ

กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 0
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 1
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 2
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 3
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 4
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 5
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 6
กระเป๋าใส่ดินสอ ปักชื่อติด สวยๆ 7