ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ

ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ

ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งกระป๋องขนมเก่าๆ
  2. ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  3. นำดินสอสี ติดขอบๆ ให้รอบ
  4. นำไปพ่นสีขาว
  5. รอสีแห้ง
  6. นำไปใส่ดินสอ ปากกา สวยๆค่ะ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 0
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 1
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 2
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 3
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 4
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 5
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 6
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 7
ทำที่ใส่ดินสอ จากดินสอสีเก่าๆ 8