ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู

ทำที่ใส่ของจากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแกนกระดาษทิชชู ม้วนใหญ่ ม้วนเล็ก ตามที่มีอยู่
  2. จากนั้นตัด ตามขนาดที่ต้องการ
  3. นำไปวางบนกระดาษลัง (สำหรับทำฝาปิด และก้นกระป๋อง)
  4. ติดกาวก้นกระป๋องให้เรียบร้อย
  5. สำหรับฝาปิด ติดกระดุมด้านบน เจาะรูตรงกลาง สำหรับจับเปิด-ปิด
  6. ติดกระดาษ หุ้มกระดาษสวยๆ ตกแต่งลวดลาย ตามชอบ

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ที่กระจัดกระจายอยู่ค่ะ

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 0
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 1
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 2
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 3
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 4
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 5
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 6
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากแกนกระดาษทิชชู 7