ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส

ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส

ทำปลอกหมอน ผูกโบว์ เป็นของขวัญวันปีใหม่ คริสต์มาส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสำหรับทำโบว์ขนาด 7 * 23 นิ้ว ตัดมาจำนวน 4 ผืน
  2. ผ้าขนาด 2.5 * 6 นิ้ว 2 ผืน
  3. เย็บผ้าติดกันเป็นคู่ๆ
  4. ผ้าทำโบว์ผืนแรก ให้พับครึ่ง แล้วนำมาสอดในผ้าขนาดเล็กให้เป็นรูปโบว์ ผ้าอีกผืน สอนใส่ในผ้าขนาดเล็ก
  5. ตัดผ้าสำหรับทำปลอกหมอนขนาด 18.5 * 18.5 นิ้ว 1 ผืน
  6. ตัดผ้าขนาด 12 * 18.5 นิ้ว จำนวน 2 ผืน เย็บติดกัน เว้นตรงกลางไว้สำหรับใส่หมอน
  7. จากนั้นนำโบว์ที่ทำเสร็จแล้วมาเย็บติดกับผ้าปลอกหมอน 18.5 * 18.5 นิ้ว
  8. เย็บผ้าทั้งสองผืนเข้าด้วยกัน
  9. นำหมอนขนาด 18 * 18 นิ้ว มาใส่ในปลอกหมอนที่ทำเสร็จ

ปลอกหมอนสวยๆ ทำเสร็จแล้ว อย่าลืม นำไปมอบเป็นของขวัญ เทศกลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ

คลิปสอนทำปลอกหมอน

ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 0
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 7
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 20
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 1
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 24
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 4
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 15
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 21
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 13
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 22
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 6
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 17
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 3
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 12
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 2
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 23
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 19
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 11
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 9
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 5
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 14
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 16
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 10
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 18
ทำหมอนเป็นของขวัญ วันปีใหม่ คริสต์มาส 8