พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด

พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด

ของประดับบอร์ด ดาวกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษรูปดาว
  2. ตัดตามรอย
  3. ใช้ดินสอวาดแฉกดาว (สังเกตตามรูป)
  4. พับดาว โดยใช้เส้นตรงกลาง นูนขึ้น
  5. ทำให้ครบทั้ง 5 แฉก

นำไปประดับบอร์ดสวยๆ

พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 0
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 7
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 1
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 4
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 13
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 6
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 3
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 12
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 2
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 11
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 9
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 5
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 14
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 10
พับดาวกระดาษ ประดับบอร์ด 8