มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์

มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์

ประดิษฐ์มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้พลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันลวดด้วยสก็อตเทปสีเขียว สองเส้น นำมาพันรวมกัน
  2. พันปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน ทำเป็นวงกลม พันทับอีกชั้นด้วยลวดสีเขียว
  3. ตกแต่งขอบด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ เรียงดอกให้สวยงาม
  4. เมื่อทำเสร็จ ติดด้านหลัง ด้วยกลีบดอกไม้

นำไปมอบให้เพื่อนๆ วันจบการศึกษาค่ะ

คลิปสอนทำมงกุฎดอกไม้

มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 0
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 7
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 1
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 4
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 6
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 3
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 12
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 2
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 11
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 9
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 5
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 10
มงกุฎดอกไม้ ทำจากดอกไม้ประดิษฐ์ 8