ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

ไอเดียตกแต่งกระถางดอกไม้ ลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระถางสี่เหลี่นม ติดด้วยสก็อตเทป ปิดลายที่ต้องการ
  2. ทาสีส่วนที่โผล่จากสก็อตเทป ตามลายที่ทำไว้
  3. ถ้าทำลายจุด ต้องทำเครื่องหมายประดับจุดไว้ก่อน จากนั้นปั้มสีลงไป ตรงเครื่องหมายที่ทำไว้

จากนั้นนำต้นกระบองเพชรจัดลงกระถางให้เรียบร้อย

ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 0
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 7
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 1
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 4
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 13
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 6
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 3
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 12
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 2
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 11
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 9
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 5
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 10
ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด 8