กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษ ลายสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขอบกระดาษหลอด ด้วยคัตเตอร์ (ตัดเป็นเส้นตรง แบบไม่ขาดเป็น 2 ชิ้น) ตัดกระดาษหลอด 2 อัน
  2. เจาะรู ทำที่แขวนด้วยเข็ม
  3. ใส่รูปถ่วยเข้าไประหว่างที่กรีดขอบกระดาษหลอด (สังเกตจากรูป)

นำไปแขวนติดบอร์ดสวยๆ

กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย 0
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย 1
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย 2
กรอบรูปสวยๆ ทำจากกระดาษสีสวย 3