นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า

นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า

ไอเดียทำนาฬิกา จากที่คนเหล้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดแผ่นไม้เป็นวงกลม แบ่งเป็น 12 แฉก
  2. ติดที่คนเหล้าด้านหลัง ตามแฉกที่แบ่งไว้ (อย่าลืมตัดจุกออกก่อนนะ)
  3. ติดอุปกรณ์ทำนาฬิกาลงไป ติดเข็มนาฬิกาให้เรียบร้อย

นำไปแขวนผนังสวยๆ

นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 0
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 7
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 1
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 4
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 13
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 6
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 3
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 12
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 2
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 11
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 9
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 5
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 10
นาฬิกาติดผนัง ประดับจากที่คนเหล้า 8