พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย

พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย

พรมเช็ดเท้า เย็บเอง จากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันผ้าล้อมรอบเชือก จากนั้นนำไปเย็บติดด้วยจักรเย็บผ้า
  2. ทำให้ได้ความยาวประมาณ 10–15 นิ้ว หรือมากกว่านั้น
  3. ให้เริ่มพันเป็นก้นหอย เย็บติดกันด้วยจักรเย็บผ้า
  4. จากนั้นทำต่อไปเรื่อยๆ สลับผ้าบ้าง ตามลายที่ชอบ หรือไม่เปลี่ยนสีผ้าเลย… ตามต้องการค่ะ

ทำจนได้ความกว้างที่ต้องการ นำไปตกแต่งบ้าน วางบนพื้น สวยๆค่ะ

พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 0
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 7
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 1
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 4
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 13
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 6
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 3
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 12
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 2
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 11
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 9
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 5
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 10
พรมเช็ดเท้าเย็บเอง จากเชือก หุ้มผ้าสีสวย 8