สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ

สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ

ไอเดียทำป้ารางวัล ป้ายบอกตำแหน่ง 1 2 3

อุปกรณ์

 1. ริบบิ้น
 2. ผ้ากำมะหยี่
 3. กรรไกร
 4. กระดาษสีสวย
 5. กาว
 6. ที่ตัดกระดาษ

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษขนาด 12 x 2 นิ้ว 2 แผ่น และ 12 x 1.25 นิ้ว 1 แผ่น
 2. และตัดกระดาษ 1 x 1 นิ้ว 1 แผ่น
 3. ตัดวงกลม 2 นิ้ว 2 1/2, 2 1/4 นิ้ว อย่างละแผ่น (ใช้ผ้ากระดาษ หรือผ้ากำมะหยี่)
 4. นำกระดาษขนาด 12 x 2 นิ้ว พับเป็นชั้นๆสลับหน้า-หลัง แล้วติดขอบเข้าด้วยกัน ด้วยกาว
 5. พับกระดาษขนาด 12 x 1.25 นิ้ว พับเป็นชั้นๆสลับหน้า-หลัง แล้วติดขอบเข้าด้วยกัน ด้วยกาว
 6. ติดวงกลม 1 x 1 นิ้ว ติดริบบิ้น เป็น 5 แฉก
 7. นำริบบิ้นอีก 5 อัน ติดเป็น 5 แฉก (สังเกตตามรูป)
 8. ด้านหน้าติดกระดาษจากข้อ 5 ด้านหลังติดกระดาษจากข้อ 4
 9. นำวงกลม 2 นิ้ว ประดับริบบิ้น ทำเป็นแฉกโบว์
 10. ติดเหรียญรางวัลที่ทำเสร็จจาก ข้อ 8 ลงไป
 11. นำไปติดเป็นรางวัล

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 0
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 7
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 20
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 1
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 4
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 15
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 21
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 13
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 6
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 17
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 3
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 12
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 2
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 19
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 11
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 9
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 5
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 14
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 16
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 10
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 18
สอนทำป้ายโบว์ เหรียญรางวัล 1 2 3 อื่นๆ 8