สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า

สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า

สมุดจดบันทึก ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสมุดจดบันทึก ติดสก็อตเทปตรงกลาง ทาสีด้านล่างสมุดบันทึก
  2. รอสีแห้ง
  3. นำนกน้อย เจาะรู 2 รู สำหรับร้อยเชือก
  4. จากนั้นนำนก ร้อยยางยืดเส้นเล็กๆ (ผูกเงื่อน แบบดึงเข้า ดึงออกได้)
  5. แกะสก็อตเทป ที่สมุดบันทึกออก
  6. ติดนกน้อย รัดติดสมุด ประดับตัวอักษรสั้นๆ ระหว่างสีที่ตัดกัน

นำไปใช้ ทำเป็นของขวัญ หรือทำขายได้นะ

สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 0
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 7
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 1
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 4
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 13
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 6
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 3
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 12
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 2
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 11
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 9
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 5
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 10
สมุดโน๊ต ตกแต่งลายสวย นกน้อยสีฟ้า 8