เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก

เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก

สอนทำเครื่องประดับผม จากลวดและลูกปัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดัดลวดเป็นูปคล้ายใบไม้ (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  2. นำลวดเม็ดเล็กๆ พันรอบที่ละเม็ด ทำติดกับลวดจากข้อ 1
  3. ดัดลวดเป็นแท่ง คล้าปิ่นปักผม

นำไปประดับผม

เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 0
เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 1
เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 2
เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 3
เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 4
เครื่องประดับผม ดัดลวด ประดับลูกปัดเม็ดเล็ก 5