กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี

กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี

กระดานหมากรุก ทำเองจากกระดานเก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. หากระดานเก่าๆ ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. ขีดตาราง สำหรับเดินหมาก 8 x 8 ช่อง
  3. ทำตารางสลับกันเป็นหมากรุก โดยใช้ฟองน้ำตัดเป็นรูป สี่เหลี่ยมตามขนาดช่องหมากรุก
  4. นำไปปั้มกับสีน้ำ นำไปปั้มบนตาราง
  5. พ่นสีกระดุม สีละ 10 เม็ด พ่น 2 สี

นำไปเล่นสนุกๆ

กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 0
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 7
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 1
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 4
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 6
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 3
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 2
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 9
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 5
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 10
กระดานหมากรุก ทำจากแผ่นไม้เก่าๆ กระดุมพ่นสี 8