กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง

กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง

กางเกงยีนส์ ตกแต่งกระเป๋าหลังสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระเป๋ากางเกงด้านหลัง เป็นรูปหัวใจ
  2. ติดรูปหัวใจที่กระเป๋าหลัง
  3. นำไปใส่สวยๆ

หรือจะตกแต่งลายอื่นได้นะ

กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 0
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 1
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 2
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 3
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 4
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 5
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 6
กางเกงยีนส์ ตกแต่งลายหัวใจ ที่กระเป๋ากางเกง 7