ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ

ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ

ต่างหูแสนสวย ทำเองแบบง่ายๆ จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสี สีเรียงกันสวยๆ ตัดเป็น วงกลม วงใหญ่ วงกลาง และวงเล็ก
  2. นำมาเชื่อมต่อกัน โดยนำวงใหญ่สุดไว้ด้านใน ตามด้วย กลาง และเล็ก
  3. จากนั้นนำไปคล้องกับห่วง
  4. ติดที่คล้องต่างหูให้เรียบร้อย

ทำหลายๆสี นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 0
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 7
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 1
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 4
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 6
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 3
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 2
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 11
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 9
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 5
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 10
ต่างหูทำเอง แบบง่ายๆ ประดิษฐ์จากกระดาษ 8