ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง

ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง

ที่คั่นหนังสือ ทำจากกระดาษแข็ง ตกแต่งสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 1.5 x 8.5 นิ้ว
  2. ตกแต่งทำลายสวยๆด้วยสก็อตเทป

ทำหลายๆอัน นำไปเสียบหนังสือ สวยๆค่ะ

ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 0
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 1
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 2
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 3
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 4
ทำที่คั่นหนังสือสวยๆ จากกระดาษแข็ง 5