สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ

สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ

พับกระดาษรูปหัวใจ ทำเป็นที่คั่นหนังสือ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับกระดาษทั้งสองแผ่น ติดกัน พับ ครึ่ง 2 ชั้น
  2. จากนั้นพับส่วนล่าง ขึ้น พับตามขั้นตอน (สังเกตขั้นตอนการพับจาก รูปด้านล่าง)
  3. พับเสร็จ ตัดขอบทั้งสองข้างออก

นำไปคั่นหนังสือสวยๆ

สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 0
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 1
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 2
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 3
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 4
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 5
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 6
สอนทำที่คั่นหนังสือ หัวใจกระดาษ 7