พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)

พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก)

พรมเช็ดเท้าทำจากจุกก็อก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เรียงจุกก็อกเป็นแนว (ออกแบบในกระดาษก่อนทำ)
  2. เจาะรู ร้อยลวด ใส่จี้เบ็ดสกรูลงไปในรูที่เจาะด้วยสว่าน (สังเกตวิธีทำจากรูปด้านล่างนะ)
  3. สลับสับเปลี่ยน ทำลายสวยๆ

นำไปวางประดับหน้าบ้าน

พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 0
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 7
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 1
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 4
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 6
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 3
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 2
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 9
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 5
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 10
พรมเช็ดเท้า ทำจากฝาขวดไวน์ (จุกก็อก) 8