ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส

ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส

ไม้หนีบผ้า ลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีไม้หนีบผ้า ด้วยพู่กัน
  2. ละเลงสีให้สวยงามตามที่ชอบ
  3. รอสีแห้ง

นำไปใช้สวยๆ

ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 0
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 1
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 2
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 3
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 4
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 5
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 6
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 7
ไม้หนีบผ้า ระบายสี ด้วยสีน้ำ สดใส 8