โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ

โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ

โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งสวยๆ จากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกพันรอบโคมไฟ
  2. ติดกาวให้แน่น ระหว่างพันเชือก
  3. ทำให้รอบ

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ 0
โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ 1
โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ 2
โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ 3
โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากเชือกสวยๆ 4