สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี

สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี
อุปกรณ์ กระดาษสี, กรรไกร, สก็อตเทปใส วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษสีเป็นเส้น หนาประมาณ 1 นิ้ว ตัดทิ้งไว้ประมาณ 10 เส้น ตัดทิ้งไว้ทั้ง 2 สี
  2. จากนั้นเรียงสีใดสีหนึ่ง ในแนวตั้ง ยึดไว้ด้วย สก็อตเทปใส
  3. นำกระดาษอีกสีมาสาน เป็นตาราง โดยสลับกันไป-มา
  4. ทำจนหมดเส้นที่ตัดไว้ หรือ ตามความยาวของกระดาษ
  5. เมื่อเสร็จ ลอกสก็อตเทปใสออก
คลิปสอนสานกระดาษ
สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี 0
สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี 1
สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี 2
สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี 3
สอนสานกระดาษ จากกระดาษสี 4