บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ

บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ

บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พ่นสีขวดน้ำพลาสติก แบบกลม
  2. ตกแต่งระบายสีด้านนอกขวดให้สวยงาม ตามชอบ
  3. ฝาขวดพันเชือกเล็กๆ นำไปติดกับปากขวด (ทำเป็นที่นั่งบอลลูน)
  4. เจาะก้นขวดพลาสติกด้วยลวดเส้นเล็กๆ
  5. นำไปแขวนประดับ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 0
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 7
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 1
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 4
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 6
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 3
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 2
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 11
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 9
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 5
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 10
บอลลูนน่ารักๆ ทำจากขวดน้ำ 8