กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า

กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า

ประดิษฐ์กล่องเก็บของ จากกล่องรองเท้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกล่องรองเท้า มาหุ้มผ้าสีสวย ที่ตัวกล่องและฝากล่อง
  2. นำป้ายชื่อ ใส่ลงในกรอบป้ายชื่อเล็กๆ ติดที่ตัวกล่องที่หุ้มเสร็จแล้ว

นำไปใส่ของ วางประดับ ตามมุมต่างๆในบ้าน

กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 0
กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 1
กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 2
กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 3
กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 4
กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า 5