ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน)

ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน)

ขวดแก้ว ตกแต่งสวยๆ สำหรับเก็บ สะสมเงิน ไปเที่ยว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำฝาขวดแก้ว ประดับด้วยของที่เตรียมไว้ เช่น เครื่องบิน ติดกาวให้แน่น
  2. นำไปพ่นสีให้สวยงาม
  3. ตกแต่งขอบขวดแก้ว ด้วยคำพูด หรือของประดับน่ารักๆ

นำไปวางในที่ที่เราเห็น เก็บเงินทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวเงินเต็มขวด ก็มีเงินไปเที่ยวแล้วค่ะ

ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 0
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 7
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 1
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 4
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 15
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 13
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 6
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 17
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 3
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 12
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 2
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 11
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 9
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 5
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 14
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 16
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 10
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 18
ขวดสะสมเงิน ตกแต่งสวยๆ (กระปุกออมสิน) 8