ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย

ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย

สอนทำสมุดบันทึกลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ A4 ประมาณ 5–8 แผ่น เย็บตรงกลางด้วยจักรเย็บผ้า
  2. ห่อปกสมุดด้วยกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทปเหนียวตรงกลาง ด้านในสมุด (สังเกตตามรูป)
  3. ตกแต่งหน้าปกสมุดด้วยของตกแต่งสีสดใส

นำไปเขียนโน๊ตสั้นๆ หรือทำแจกเพื่อนๆได้นะ

ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 0
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 1
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 2
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 3
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 4
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 5
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 6
ไอเดียทำสมุดบันทึกลายสวย 7