กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด

กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด

ไอเดียห่อของขวัญ จากไหมพรมสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อของขวัญ ด้วยกระดาษห่อของขวัญ สีเรียบ
  2. พันไหมพรมรอบๆกระดาษ หลายๆรอบ ผูกด้านบน ตัดปลายออก
  3. นำไหมพรม พันรอบกล่องของขัวญ ตกแต่งด้วย ไหมพรมจากข้อ 2 ที่ทำเสร็จแล้ว

จะได้กล่องของขวัญสวยๆ ทำเองแบบง่ายๆค่ะ

กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 0
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 1
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 2
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 3
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 4
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 5
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 6
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 7
กล่องของขวัญ ห่อสวย ด้วยไหมพรมสีสด 8