วิธีประดิษฐ์ แมลงเต่าทอง จากกระดาษ

วิธีประดิษฐ์ แมลงเต่าทอง จากกระดาษ
อุปกรณ์ กระดาษสี, กรรไกร, กาว วิธีทำ
  1. นำกระดาษสีดำ มาตัดเป็นรูปวงกลมเล็ก-ใหญ่ นำมาซ้อนทับกัน สำหรับทำเป็น ส่วนตัว และส่วนหัว ของแมลงเต่าทอง
  2. นำกระดาษ สีชมพู ตัดเป็นรูปวงกลม 2 วง สำหรับทำปีก
  3. ประกอบส่วนตัว ส่วนหัว และส่วนปีก
  4. นำกระดาษสีดำรูปวงกลมเล็กๆ ติดด้านบนปีก
  5. ติดส่วนที่เป็นตา ของแมลงเต่าทอง
คลิปสอนประดิษฐ์ แมลงเต่าทอง จากกระดาษ
วิธีประดิษฐ์ แมลงเต่าทอง จากกระดาษ 0