ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์

ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์

ไอเดียทำเครื่องประดับผม จากผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าสีสด มาตัดเป็นกลีบดอกไม้ หรือตัดเป็นเส้นๆ สำหรับทำเป็นโบว์
  2. เมื่อได้กลีบดอกแล้ว นำมาเย็บติดกันเป็นดอกไม้สวยๆ เย็บใบเลี้ยงสีเขียวติดทับด้านหลังอีกครั้ง จากนั้น ปิดทับด้านหลัง ด้วยผ้าสีขาวแบบวงกลม
  3. นำไปติดกับกิ๊บที่เตรียมไว้ หรือนำไปประดับเป็นที่คาดผมสวยๆ กับยางยืดสีเดียวกับดอกไม้

สามารถทำลวดลายอื่นๆได้นะ ถ้านึกไม่ออก สังเกตจากรูปด้านล่างเป็นตัวอย่างค่ะ

ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 0
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 7
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 20
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 1
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 24
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 4
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 15
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 21
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 13
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 22
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 6
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 17
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 3
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 12
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 2
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 23
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 19
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 11
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 9
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 5
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 14
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 16
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 10
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 18
ทำกิ๊บติดผม ที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์ 8