เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า

เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า

สอนทำสมุดเก็บเข็มเล่มเล็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าตามแพทเทิร์น แพทเทิร์นสมุดเก็บเข็ม
  2. ตัดตามจำนวนที่บอกในรูป
  3. จากนั้นนำไปเย็บตกแต่ง ปกสมุด
  4. นำผ้ามาเรียงซ้อนกัน พร้อมตกแต่งสันสมุด ให้เรียบร้อย
  5. นำไปใส่เข็ม

ทำแจกได้ด้วยนะ น่ารักๆค่ะ

เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 0
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 7
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 20
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 1
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 4
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 15
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 21
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 13
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 6
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 17
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 3
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 12
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 2
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 19
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 11
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 9
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 5
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 14
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 16
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 10
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 18
เย็บสมุด เก็บเข็มเล่มเล็ก จากผ้า 8