ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk

ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk

ตกแต่งกระถางต้นไม้ ด้วยแผ่น floppy disk

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่น floppy disk มา 4 แผ่น ติดรวมกันให้แน่นด้วยกาว
  2. นำต้นไม้ต้นเล็กๆมาใส่ลงไป
  3. เขียนข้อความติด ชื่อต้นไม้ วันปลูก …

ไอเดียนำของเหลือใช้ มาประดิษฐ์ตกแต่งน่ารักๆ สวยๆค่ะ ดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆนะคะ

ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 0
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 1
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 2
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 3
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 4
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 5
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 6
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 7
ตกแต่งกระถางต้นไม้ด้วย floppy disk 8