ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย

ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย

ตะกร้าสวยๆ สานจากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันกระดาษกับเชือกเข้าด้วยกัน
  2. จากนั้นนำมาเย็บ สานติดเป็นตะกร้าสีสวย
  3. เย็บให้สวยงาม

นำไปใช้ใส่ของ ใส่ดอกไม้สวยๆ ประดับบ้าน

ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 0
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 7
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 1
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 4
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 13
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 6
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 3
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 12
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 2
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 11
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 9
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 5
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 10
ตะกร้าใส่ดอกไม้ ทำจากเชือกสีสวย 8