คลิปสอน ทำตัวหงษ์ จากลูกแอปเปิล

คลิปสอน ทำตัวหงษ์ จากลูกแอปเปิล
อุปกรณ์ แอปเปิล 1 ลูก, มีดแกะสลัก วิธีทำ
  1. แบ่งปีกหงษ์ ออกมาจากลูกแอปเปิล ทำเป็นปีกซ้อนๆกัน
  2. จากนั้น ทำส่วนหัว แล้ว นำมาต่อกันเป็นรูปหงษ์
  3. ดูรายละเอียดใน คลิปวีดีโอ
คลิปสอนทำหงษ์ จากลูกแอปเปิล
คลิปสอน ทำตัวหงษ์ จากลูกแอปเปิล 0