ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ

ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ

ห่อปกหนังสือ ปกสมุดสวยๆ ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายภาพสีน้ำสวยๆ
  2. นำไปห่อปกสมุด ติดเทปกาวด้านข้างด้วยเทปสีสดใส

นำไปใช้สวยๆ

ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 0
ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 1
ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 2
ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 3
ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 4
ภาพวาดสีน้ำ นำมาทำเป็นปกสมุดสวยๆ 5