ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด

ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด

สอนทำมงกุฎดอกไม้สด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาด ตัดลวดให้พอดี หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย
  2. เชื่อมลวดเข้าด้วยกัน
  3. ตัดก้านดอกไม้สด
  4. นำดอกไม้สด มาเรียงติดลงบนมงกุฎ ทำให้ล้อมรอบมงกุฎ

นำไปใส่สวยๆ หรือมอบวันรับปริญญาได้นะ

ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 0
ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 1
ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 2
ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 3
ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 4
ไอเดียทำมงกุฎดอกไม้สด 5